Thông báo tuyển sinh lớp chuyển đổi Y Sỹ Đa Khoa năm 2018

Thông báo tuyển sinh lớp chuyển đổi Y Sỹ Đa Khoa năm 2018

Thông báo tuyển sinh chuyển đổi y sỹ nha khoa năm 2017 -2018. Y sỹ nha khoa là ngành hot trong năm 2018. Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Y - Dược Hà Nội tuyển sinh đào tạo chuyển đổi bằng Trung cấp Y sỹ đa khoa. Tuyển sinh liên tục, thời học vào thứ 7 và chủ nhật. Hotline: 096 569 2828 Mail: [email protected] Website: trungtamdaotaoso7.edu.vn

Trường Trung cấp Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh 2018. - Ngành Phun Săm Thẩm Mỹ

Trường Trung cấp Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh 2018. - Ngành Phun Săm Thẩm Mỹ

Đào tạo trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việ...

Trường Trung cấp Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh 2018. - Ngành chăm sóc da

Trường Trung cấp Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh 2018. - Ngành chăm sóc da

Đào tạo trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việ...