Trường Trung cấp Kỹ Thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh 2018. - Ngành chăm sóc da

31/01/2018

1. Ngành đào tạo:                           Thẩm mỹ Chăm sóc Da

2. Trình độ đào tạo:                       Sơ cấp

3. Thời gian đào tạo:                      2,5 tháng

4. Đối tượng tuyển sinh:    Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề. Tốt nghiệp THCS trở lên.

5. Hình thức tuyển sinh:   Xét tuyển

6. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

Nhận thức được vai trò đạo đức của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp;

Hiểu được tác phong chuyên nghiệp của người chuyên viên Chăm sóc sắc đẹp;

Hiểu được kiến thức chăm sóc da cơ bản;

Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình làm đẹp cho khách hàng;

Hiểu được mục đích của việc chăm sóc da;

Hiểu được kiến thức lý thuyết phân loại da;

Mô tả được quá trình chăm sóc da;

Nhận dạng được những loại mặt nạ chăm sóc da;

Phân tích được loại da, tình trạng da.

- Kỹ năng:

 Lựa chọn được các sản phẩm chăm sóc da phù hợp với từng loại da,

Thực hiện thành thạo các thao tác làm sạch da;

Thực hiện thành thạo các thao tác Massage chăm sóc da;chăm sóc toàn thân;

Chăm sóc da bị tổn thương;

Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng;

    - Thái độ:

Cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;

Rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề chăm sóc da thẩm mỹ;

Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nổ lực;

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          - Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghề;

          - Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với các vị trí công việc;

          - Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình.

1.4. Cơ hội việc làm

         Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp Chăm sóc da thẩm mỹ, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động với các nhiệm vụ:

- Chuyên viên Chăm sóc da cho các Trung tâm chăm sóc sắc đẹp;

- Thành lập Trung tâm dạy nghề Chăm sóc da thẩm mỹ;

- Làm chủ Beautysalon làm đẹp;

- Lãnh đạo điều hành Trung tâm Chăm sóc sắc đẹp; các Thẩm mỹ viện;

Ngoài ra, khi được bổ sung các kiến thức cơ bản về sư phạm, học viên có khả năng trở thành các giáo viên dạy nghề Chăm sóc da thẩm mỹ hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HÀNH

2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học

- Tổng số mô đun: 05

- Thời gian khóa học: 03 tháng

- Thời gian thực học: 310  giờ

 Thời gian học lý thuyết: 69  giờ

 Thời gian học thực hành: 222 giờ+ Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và kiểm tra kết thúc khóa học: 19 giờ 

2.2. Danh mục mô đun đào tạo và phân bố thời gian đào tạo

 

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 01

Đại cương về da và các vấn của da

15

14

 

1

MĐ 02

Kỹ thuật làm sạch da

60

10

48

2

MĐ 03

Massage chăm sóc da mặt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

75

15

58

2

MĐ 04

Đắp mặt nạ và hoàn thiện quy trình chăm sóc da mặt

60

15

43

2

MĐ 05

Chăm sóc da toàn thân

90

15

73

2

Ôn tập, Kiểm tra kết thúc khóa học

 

 

 

10

Tổng cộng

310

69

222

19

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Quy trình đào tạo sơ cấp Thẩm mỹ chăm sóc da được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu tuyển sinh đến cấp phát chứng chỉ tốt nghiệp. Thực hiện chi tiết cụ thể theo quy trình đào tạo sau:

1. Mục đích :

- Nhằm hướng dẫn chi tiết cho quá trình đào tạo Sơ cấp tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội 

2. Tuyển sinh trình độ sơ cấp:

- Căn cứ vào giấy phép đào tạo trình độ sơ cấp đã cấp phép, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đợt;

- Tổ chức tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Đối tượng tuyển sinh đào tạo đúng quy định.

3. Thành lập lớp đào tạo trình độ sơ cấp:

- Căn cứ kết quả tuyển sinh, xét duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đảm bảo đúng đối tượng;

- Thành lập các lớp đào tạo trình độ sơ cấp với số lượng đúng quy định.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo sơ cấp:

          - Căn cứ vào quyết định thành lập lớp, triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo chi tiết cho lớp học; xây dựng kế hoạch giáo viên giảng dạy đúng theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Phân công giáo viên giảng dạy:

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo, Khoa Y của Nhà trường lựa chọn giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn thực hiện công việc giảng dạy lớp học sơ cấp nghề đúng quy định.

6. Kế hoạch thi kết thúc khóa học:

- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc môn học mô đun của lớp học, xây dựng và ban hành kế hoạch thi kết thúc khóa học sơ cấp;

- Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ kỳ thi kết thúc khóa học trình độ sơ cấp.

7. Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ sơ cấp:

- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc khóa học. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp cho những học sinh đủ điều kiện.

- Phòng Đào tạo thực hiện công việc sao lưu sổ sách theo mẫu quy định tại thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ:

  • Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo cách thức kết hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và kiểm tra kết thúc từng mô-đun, môn học gồm: điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và điểm kiểm tra kết thúc mô-đun.

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô-đun đào tạo; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô-đun đào tạo:

Chương trình đào tạo Thẩm mỹ chăm sóc da được thực hiện theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun và thi kiểm tra kết thúc khoá học:

 

Số TT

Nội dung

Hình thức

Thời gian

Thang điểm

I

Kiểm tra theo hình thức lý thuyết nghề và thực hành

1

Lý thuyết 

Viết (hoặc vấn đáp, trắc nghiệm)

2 giờ

10 điểm

2

Thực hành 

Thực hành

8 giờ

10 điểm

II

Kiểm tra theo hình thức bài tích hợp kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm

1

Tích hợp lý thuyết với thực hành

Bài tập kỹ năng tổng hợp

10 giờ

10 điểm

 

3. Các chú ý khác:

Chương trình này có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương, tại trường hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

VIII. YÊU CẦU GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY:

Yêu cầu về giáo viên giảng dạy theo Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

  • 01 Bộ phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của trường;
  • 01 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp 
  • 01 Bản sao giấy khai sinh;
  • 01 Bản sao chứng minh nhân dân
  • 01Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
  • 04 ảnh màu 3 x 4;
  • Lệ phí xét tuyển sinh: 30.000đ/hồ sơ.

. Địa điểm nhận hồ sơ và học tập: 
Trung tâm đào tạo số 7 

- Địa chỉ: P 109, khu nhà B, số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Hotline: 0243.999.4882 - 0912.35.86.83 
- Mail: [email protected]
 - Webside: Http://trungtamdaotaoso7.edu.vn

Tin liên quan